Menu
« Powrót
 

Sezon na śluby plenerowe rozpoczęty!

08.04.2015

Wraz z pierwszymi promieniami słońca rozpoczyna się sezon na śluby plenerowe Warszawa. Od tego roku każdy kto marzy o tego typu ceremonii na drodze organizacyjnej napotka jednak dużo ułatwień, które jeszcze do niedawna nie były możliwe.
Ślub cywilny w plenerze – ważne zmiany od 2015!
Organizacja ślubu w plenerze również będzie wymagać od nas wielu przygotowań, ale uzyskanie zgody na taką ceremonię jest teraz zdecydowanie łatwiejsze. Kwestię ślubów cywilnych w plenerze reguluje „Prawo o aktach stanu cywilnego”.

Wraz z początkiem 2015 roku weszły w życie zmiany w prawie regulującym kwestie związane z zawieraniem w plenerze ślubu cywilnego. Owszem – taka możliwość w teorii istniała też wcześniej, o czym mówiła ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 1986 nr 36 poz. 180), a mówiąc dokładniej art. 58 ust. 3: „Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego”. Jednakże interpretacje tego, czym owe „uzasadnione przyczyny” miały by być, była dość niejasna, a urzędnicy najczęściej interpretowali ją bardzo wąsko, sprowadzając głównie do sytuacji, kiedy jedno lub dwoje z narzeczonych nie mogło stawić się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na przykład z powodu pobytu w szpitalu czy w ośrodku karnym. Choć oczywiście zdarzały się nieco luźniejsze interpretacje tego punktu i urzędnicy, wykazując się dobrą wolą, udzielali ślubu cywilnego w plenerze nie tylko w dramatycznych sytuacjach życiowych, to jednak nie były to zbyt częste sytuacje.
 

Teraz ślub cywilny w plenerze Warszawa, dzięki nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1986 r. ma być znacznie prostszy w organizacji. Dzieje się tak dlatego, że myślą o przyszłych nowożeńcach oraz naprzeciw ich potrzebom, wyszło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uznając, że w skostniałej i dość archaicznej ustawie potrzebne są dość daleko idące zmiany. Rozszerza się więc zakres możliwości wzięcia ślubu w cywilnego w plenerze. Oznacza to, że jedyne obostrzenia dotyczące ślubu „pod chmurką” mówią, że obecnie, zgodnie z literą prawa, jeśli odbywa się on poza murami Urzędu Stanu Cywilnego, powinien zostać zawarty w miejscu, które nie zakłóca powagi i dostojności ceremonii oraz gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników:

„5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.”

 
Jak zatem widać, osoby, które marzą o ślubie cywilnym udzielanym w niezwykły, a nawet ekstremalny sposób: skacząc ze spadochronem, w balonie, w trakcie nurkowania, muszą na spełnienie owego marzenia poczekać dobrych kilka, jeśli nawet nie kilkanaście lat. Mniej ryzykowne pary, które sakramentalne „tak” pragną wypowiedzieć poza murami budynku USC, jednak niekoniecznie w ryzykownych okolicznościach, nie powinny od tego roku natrafić na poważne problemy ze strony urzędnikówJ

Miejscem idealnie nadającym się na śluby plenerowe w Warszawie jest ogród Pałacyku Otrębusy. Właściciele budynku mają już duże doświadczenie w organizacji tego typu uroczystości, a tegoroczna nowelizacja ustawy sprawi, że przygotowanie Waszej wymarzonej uroczystości nie potrwa dłużej niż planowanie standardowej ceremonii w urzędzie.

Przepiękna altana znajdująca się w ogrodzie Pałacyku Otrębusy jest idealnym wręcz miejscem na organizację bajkowej ceremonii zaślubin.

Ślub plenerowy zapisze się w pamięci nie tylko Pary Mlodej ale i gości weselnych jako niezwykle piękne wydarzenie:)

 

Pałacowa Altana w Otrębusach nadaje przyjęciu niepowatarzalnego klimatu. Wszytskich przyszłych Nowożeńców zachęcamy serdecznie do skorzystania ze sprzyjających ogranizacji tego typu ceremonii regulacji prawnych! ;)